Podstawowym celem istnienia przedsiębiorstwa jest osiąganie jak największego zysku. Żeby to osiągnąć, trzeba nie tylko potrafić generować wysokie przychody, ale również minimalizować koszty. W dzisiejszych czasach coraz większy procent z nich stanowi sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dla wielu dużych przedsiębiorstw odpowiednie zasoby IT są czynnikiem niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania, co sprawia, że koszty związane z ich pozyskaniem stanowią znaczący procent wszystkich ponoszonych kosztów. Dość istotną kwestią zdaje się więc zminimalizowanie wydatków na ten cel. Nie można tego jednak robić przy jednoczesnym spadku efektywności pracy, a przecież narzędzia informatyczne tę efektywność znacznie podnoszą.

Czasami najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest skorzystanie z chmury obliczeniowej. Korzystanie z chmury obliczeniowej może zmniejszyć wydatki na narzędzia informatyczne nawet o 20%, chociaż oczywiście nie zawsze. To rozwiązanie polega na korzystaniu z zasobów IT będących własnością innej firmy.

Jeśli jest to przedsiębiorstwo „zaprzyjaźnione” lub pozostające z nami w pewnych zależnościach biznesowych, to istnieje nawet możliwość uzyskania dostępu do jego serwerów bez konieczności bezpośredniego wydawania pieniędzy (ten model współpracy określa się mianem chmury prywatnej). W innym wypadku konieczne jest poniesienie pewnych kosztów, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ogólnym rozrachunku ekonomicznym okaże się to opłacalne. Chmura obliczeniowe jest więc skutecznym sposobem na oszczędzanie.

https://www.kei.pl/pomoc/hosting-poczta-alias

By Szymon