W Polsce osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymują z budżetu państwa wsparcie w postaci wypłacanego comiesięcznie świadczenia.

W roku 2014 na wypłatę takich świadczeń rząd przeznaczył rekordową kwotę w wysokości 14 mld zł.

Choć kwota ta wydaje się być wysoka, okazuje się, że jest to kropla w morzu potrzeb osób niepełnosprawnych w naszym kraju.

Należy mieć na uwadze, że świadczenie takie oprócz podstawowych potrzeb życiowych, często musi wystarczać także na dodatkowe wydatki, jak zabiegi lecznicze, czy sprzęt rehabilitacyjny.

Wysokość świadczenia dla osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych w Polsce zależy między innymi od wieku osoby niepełnosprawnej.

Opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 roku życia (25 w przypadku kontynuacji nauki) otrzymują świadczenie w wysokości 1638 zł brutto, a opiekunowie osób starszych 1092 zł brutto.

www.mieszczanska15.pl

Pomoc rządowa osobom niepełnosprawnym to nie tylko wypłacane świadczenia, ale także likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie przestrzeni publicznej tak, by była przyjazna niepełnosprawnym.

Potrzebujesz sprawdzonego fizjoterapeuty, który wykona masaż? Rehvolta Poznań - zapraszamy do kontaktu. https://jogaorganika.pl/masaz/

By Szymon