W 2011 roku Komisja Europejska zleciła IDC sporządzenie sprawozdania dotyczącego oszczędności, jakie poczyniły europejskie przedsiębiorstwa korzystające z chmury obliczeniowej. Niektórym przebadanym firmom udało się dzięki temu zminimalizować swoje wydatki na IT o 20%. Jeśli weźmie się pod uwagę to, że koszty związane z narzędziami informatycznymi stanowią coraz większy procent ogólnych kosztów przedsiębiorstw, to śmiało można powiedzieć, że chmura obliczeniowa ma przyszłość. Czym właściwie jest chmura obliczeniowa? Warto byłoby powiedzieć na ten temat kilka słów, ponieważ sporo ludzi nigdy nie spotkało się z tym pojęciem albo ma o niej niewielkie pojęcie. Chmura obliczeniowa jest interesującym sposobem na uzyskiwanie dostępu do zasobów IT, których z różnych przyczyn nie chce się w danym momencie kupować.

Chodzi tutaj o miejsce na serwerze, komputery o dużej mocy obliczeniowej czy też nawet specjalistyczne aplikacje. Są firmy posiadające bogate środowisko IT i udostępniające je w określonym zakresie innym podmiotom, które za to płacą. Wysokość opłaty może być bardzo różna – zależy ona od zapotrzebowania, jakie się wykazuje. Chmura obliczeniowa może wspomóc nas na dwa sposoby: albo pozwoli nam ogólnie zaoszczędzić pewien procent wydatków na IT, albo też rozłoży nam je w czasie. Ten drugi wariant jest wartościowy szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na większe jednorazowe wydatki.

Pamiętajmy jednak, że nie zawsze korzystanie z chmury jest optymalnym rozwiązaniem.

www.canon-foto-klub.pl

By Szymon