Nie da się podważyć tego, że ludzkość jest poddana nieustającym przemianom i ciągłemu rozwojowi. To dzięki kreatywności człowieka jako takiego możliwe jest uzyskiwanie rozmaitych efektów, które w najbardziej ogólnym ujęciu można określać mianem postępu. Jednakże samo zagadnienie postępu jest znacznie bardziej złożone niż mogłoby się niektórym wydawać. Chodzi przede wszystkim o to, że człowiek jako istota rozumna jest w stanie wykazywać się inicjatywą, jaką nie dysponuje żaden inny gatunek żyjący na ziemi. Staje się wobec tego całkowicie jasne, że właśnie rodzaj ludzki ma wyjątkową zdolność adaptacji otoczenia na swoje potrzeby, jak też rozmieszczania w rzeczywistości zupełnie nowych elementów, dzięki którym realia wokół nas mogą zmieniać się każdego dnia. Zagadnienie postępu technicznego jest w tym momencie jednym z najbardziej fascynujących.

Przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że wyłącznym czynnikiem generującym postęp techniczny jest człowiek i to sprawa, która nie podlega żadnej dyskusji. Jeśli przyjmiemy to założenie i nie będziemy z nim polemizować, z pewnością nie dokonamy przełomowego odkrycia, a jedynie przyznamy swojemu gatunkowi w pełni należną pozycję w hierarchii. Idąc dalej, warto jednak przyjrzeć się temu, w jaki sposób człowiek kreuje nowe osiągnięcia i na jakiej zasadzie rodzą się one w każdej jednej dziedzinie. Istotne miejsce zajmuje tu z pewnością technika, choć temat nie ogranicza się wyłącznie do niej, co również jest warte podkreślenia. Postęp ma charakter ewolucji osiągnięć technicznych i naukowych do obecnej postaci Spokojnie można powiedzieć, że postęp techniczny i naukowy (na użytek tego tekstu będziemy je traktować zbiorczo – bo i w praktyce nader często się ze sobą przenikają) ma charakter typowo ewolucyjny. Tak jak człowiek rozwijał się i zmieniał w sensie biologicznym na gruncie procesów ewolucyjnych, tak i tutaj mamy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem.

Cofając się w czasie i patrząc na historyczne osiągnięcia techniki widzimy doskonale, że wiele rzeczy znanych nam dziś w określonej postaci miało swój początek w alternatywach, które wydają nam się dziś prymitywne, jednakże w tamtym momencie dziejów świata były szczytem innowacyjności. Technika realnie ewoluuje od samego zarania ludzkości. Pierwsze narzędzia tworzone przez naszych przodków dziś są przedmiotami, których przeznaczenia musimy się chwilami domyślać, jednakże one wszystkie dały początek szerszemu procesowi rozpisanemu na wiele dekad, stuleci i tysiącleci. Obecnie otaczają nas czasami oczywiste przedmioty, które stanowią wręcz uosobienie technicznego postępu. Smartfony, które niemal wszyscy mamy w kieszeniach, są w tym kontekście doskonałym przykładem. Nie da się przejść obojętnie obok tego, że jeszcze kilkanaście lat temu telefon komórkowy wyglądał krańcowo odmiennie i miał bardzo ograniczone przeznaczenie.

Dzięki rozwojowi tego konkretnego sektora, tej konkretnej niszy, zalicza się do narzędzi o ogromnych możliwościach, mieszcząc się w kieszeni każdego człowieka.

http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-wody www.atelierpapillon.pl

By Szymon