Gian Lucamotta

Włoskie wsparcie

Problem przestarzałych rozwiązań

W niektórych armiach poważnym problemem jest wysłużony sprzęt, który lata świetności ma już dawno za sobą. Z pewnością nie stanowi on w tym momencie atrybutu armii, a raczej obciążenie dla niej. Oznacza to, że trzeba rozejrzeć się za czymś nowym, o ile rzecz jasna są na to odpowiednie środki finansowe. Rozwiązania, które wchodzą w grę mają rozmaity charakter. Można bazować na dorobku własnej wytwórczości i rodzimych koncernów zbrojeniowych, zarówno prywatnych, jak i pozostających w rękach państwa. Nie zawsze jest to wystarczające i w tym momencie trzeba odwołać się do przetargów o charakterze międzynarodowym, do których zazwyczaj mogą przystąpić wszyscy chętni spełniający warunki wstępne.

https://www.tophifi.pl/producenci?producent=yamaha

Następnie rozpoczyna się właściwy konkurs, zakładający przede wszystkim dokonanie kompleksowej oceny oferowanych rozwiązań oraz ich zgodności ze specyfikacją przygotowaną przez wojskowych ekspertów. Potrzeba wymiany sprzętu na nowy jest silnie widoczna w takich krajach jak Polska, które stosunkowo niedawno stały się częścią NATO. W ramach modernizacji armii dokonuje się nie tylko zakupu sprzętu stricte wojskowego, takiego jak broń czy pojazdy bojowe. Bardzo ważne jest również to, aby żołnierze dysponowali nowoczesną infrastrukturą teleinformatyczną oraz narzędziami do nawigacji. Obecnie pracują one w standardzie GPS, a więc tym samym, z którego korzystają cywile. Jednak możliwości takiego wyposażenia są znacznie większe i dają wojsku szereg dodatkowych opcji, które są poza zasięgiem cywilnych użytkowników.

Silniki elektryczne do wózków inwalidzkich W naszej odlewni stosujemy formy wtryskowe ciśnieniowe do odlewów z aluminium