Niektóre współczesne firmy, szczególnie te duże i bogate, coraz bardziej dbają o zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników. Doskonale zdają sobie bowiem sprawę z tego, że zdrowy i wypoczęty człowiek jest lepszym i bardziej wydajnym pracownikiem.

Zresztą, układ pracodawca-pracownik, aby był pomyślny, stabilny i długotrwały, powinien opierać się na obustronnych korzyściach. Z tego też względu, szefowie firm coraz częściej zapewniają swoim ludziom prywatną opiekę zdrowotną, w ramach której ma on prawo do kompleksowych badań okresowych, a także skorzystania z porady lekarskiej w przypadku choroby, czy złego samopoczucia.

Pracodawcy wychodzą też czasem z propozycją wyrobienia specjalnych karnetów dla swoich podwładnych, które umożliwiają bezpłatny wstęp i korzystanie z większości takich obiektów publicznych jak siłownia, basen, czy zajęcia fitness. Niektórzy szefowie idą jeszcze dalej i pozwalają robić pracownikom przerwy w pracy, w ramach których mogą oni aktywnie odpocząć.

Warunkiem jest tu jednak praca typowo siedząca, a także wzajemne zaufanie na linii pracodawca – pracownik.

https://jedzpij.pl/

By Szymon