Gian Lucamotta

Włoskie wsparcie

Rosyjska kopalnia węgla kamiennego

Wspominane problemy z funkcjonowaniem kopalni węglowych nie mają nic wspólnego z rosyjską gospodarką. Tutaj życie górnika ma nieco inny wymiar, a i same kopalnie nie mają sobie nic do zarzucenia. Warto zwrócić uwagę na bardzo interesującą kwestie, jaką jest nowo otwarta kopalnia, która stanowi największy obiekt wśród wszystkich inwestycji górniczych kraju. Na południu Syberii, gdzie znajduje się kopalnia zakłada się wydobywanie nawet dziesięć milionów ton węgla w skali roku.

Zasobność surowca jest dość znaczna, bowiem według wielu źródeł mają one starczyć na ponad sto pięćdziesiąt lat. Przyczyni się to z pewnością do dużego rozwoju regionu, a co za tym idzie zwiększenia jego atrakcyjności. Zatem nie ulega wątpliwości, że na odwiedzenie tej rosyjskiej kopalni z pewnością mamy jeszcze sporo czasu. Tym bardziej, że w planach jest ciągła rozbudowa terenu, w postaci wielu inwestycji.

folie top seal

Wśród nich wymienia się centrum przemysłowe, linię kolejową, a także terminal załadunkowy.

Ekologiczne worki foliowe o wysokiej wytrzymałości. producent folii polietylenowej